Liity jäseneksi

Hyvät kyläläiset ja kesäasukkaat

Pohjois-Kuoreveden Kylät ry on perustamassa jäsenrekisteriä perustuen yhdistyksen vuosikokouksen päätökseen, yhdistys lakiin ja EU:n asettamiin rekisterimääräyksiin. Rekisterin olemassaolo ja ylläpito
ilmoitetaan asiaankuuluvasti viranomaisille (ilmoitus ei sisällä jäsenten henkilötietoja). Tiedot kerätään vain
yhdistyksen toiminnallisiin tarkoituksiin perustuen.

Yhdistys käyttää rekisteritietoja lähinnä jäsenmaksujen keräämiseen ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksen sisällä rekisteritiedot ovat käytössä vain tarvittaessa (johtokunta, toimintatiimit yms). Jäsenrekisteritietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille toimijoille.

Kaikissa vaiheissa tietojen käsittelyssä toimitaan voimassa olevien rekisteriylläpito määräyksen mukaisesti.

Pohjois-Kuoreveden Kylät ry jäseneksi liittyminen:
Ilmoituksen voi tehdä joko postilaatikkoon jaettuun paperiversioon, sähköiseen versioon yhdistyksen kotisivuilla (linkki alla) tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimijoihin.
Paperisen liittymisilmoituksen voit palauttaa:

  • Sähköpostilla osoitteeseen: kylatalokuokkala@gmail.com
  • Kuokkalan ilmoitustaulun vieressä olevaan lukittuun posti-/palautelaatikkoon
  • Voit myös toimittaa ilmoituskaavakkeen yhdistyksen toimijoille
  • Huom! Maksaessasi liittymismaksua, kirjoitathan maksun viestikenttään maksettujen jäsenten nimet

Liity jäseneksi (linkki ilmoittautumislomakkeeseen)

POHJOIS KUOREVEDEN KYLÄT RY
REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ: Pohjoiskuoreveden Kylät ry. Kuorevedentie 1556A 35820 Mänttä

2.YHTEYSHENKILÖ: Yhdistyksen toimiva sihteeri

3.REKISTERIN NIMI: Pohjois Kuoreveden kylät ry:n jäsenrekisteri

4. HENKILÖREKISTERIN TARKOITUS: Yhteydenpito jäseniin Jäsenmaksujen keräys Äänivaltaisuuden toteaminen kokouksissa Tilastointi

5.REKISTERIN SISÄLTÖ: Nimi Osoite tiedot Jäsen tyyppi Muut ilmoittajan antamat tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Jäsenen ilmoittamat tiedot

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET: Rekisterin ylläpito/hallintaoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla/varapuheenjohtajalla,
sihteerillä, rahastonhoitajalla sekä rekisterin kokoonpano henkilöillä.
Rekisterin katseluoikeus on johtokunnan jäsenillä sekä mahdollisilla tiimeillä työskentelyn vaatimilta osin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen hyväksyntää tai viranomaisvaatimusta.
Jäsenellä on oikeus todeta rekisterin sisältö yhdistyksen toimivalta sihteeriltä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE: Tietoja ei luovuteta ilman jäsenen hyväksyntää tai viranomaisvaatimusta.

9. REKISTERIN SUOJAUS: Manuaalisen rekisterin kopiointi vain sihteerin tai rahastonhoitajan toimesta yhdistyksen omiin käyttötarpeisiin
Sähköiseen rekisterin pääsy ulkopuolisilta pyritään ehkäisemään normaalein käytännöin. Esim. mahdollisen tulipalon varalta paperitiedosto ja sähköinen tiedosto eivät ole samassa osoitteessa.

10. REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ: Seloste runko hyväksytty johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 5. 7 2020.
Viite: Pohjois Kuoreveden kylät ry johtokunnan kokous 5.7.2020 pöytäkirja.